A pszichoterápiáról és a pszichoszomatikus gondolkozásról

if_5360_-_Dzone_1314304
Mi a pszichoterápia?

A pszichoterápia egy olyan gyógyító eljárás, mely pszichés zavarokban, pszichés kommunikáció eszközeivel segít jól körülhatárolt, biztonságos szakmai keretek között, speciálisan képzett szakember (pszichoterapeuta) által. 

Összességében egy, az általános pszichológiai tanácsadásnál mélyebb személyiségi rétegeket érintő, pszichés segítséget nyújtó kapcsolat, mely a terapeuta részéről magasfokú képzettséget kíván, ami által egy olyan biztonságos kapcsolat alakítható ki terapeuta és kliens között, amivel olyan komoly érzelmi megterhelést okozó állapotok válnak elérhetővé és megoldhatóvá, mint a gyász, depresszió, traumák, családi problémák, önképpel kapcsolatos problémák. 

A pszichoterápiának, bár egy alig száz éves tudományról van szó, számos különböző irányzata alakult ki az elmúlt évszázadban. Az általam alkalmazott módszertanok a pszichoanalitikából kifejlődő, úgynevezett pszichodinamikus irányzat alá esnek (rövid dinamikus pszichoterápia, pszichodinamikusan orientált pszichoterápia). Mindemellett, orvosi és pszichoterápiás képzettségem által, erős pszichoszomatikus beállítódással vagyok jelen mindkét szakmai mivoltomban. 

Mi a pszichoszomatikus gondolkodás?

Testi (szomatikus) és lelki (pszichés) funkcióink szétválasztása a mai modern orvosi felfogás által inkább önkényes, mint valós. Az evidenciákon alapuló orvoslás korában is megállja a helyét az az állítás, hogy ahogyan egy testi betegség is kihat a pszichénkre, úgy a pszichés állapotunk is kihat a testünkre. 
Kettős szakképzésem abban segít, hogy ezt a szemléletmódot orvosként is és pszichoterapeutaként is alkalmazzam. Orvosi tevékenységem során is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a páciens panaszai mögött az orvosi kivizsgálási protokollon túl a pszichodinamikai tényezőket is figyeljem.  Pszichoterapeutaként pedig kiemelten fontos, hogy a terápia során rálátást nyerjünk arra, hogy a lélektani folyamatok hogyan jelennek meg testi szinten, illetve, hogy testi folyamatok milyen hatással vannak a lélektani komponensekre.

if_resolutions-15_897236
if_Citycons_lighthouse_1342950
Kinek segíthet a pszichoterápia?

Bárkinek, akinek az élete bizonyos területein visszatérő problémái, elakadásai vannak.

Segíthet magánéleti, családi, munkahelyi gondok megoldásában, munkahelyi problémákban, felvett rossz szokások leépítésében, gyászfolyamatban, életmódváltásban, stresszkezelésben, önmagunk megismerésében és megértésében.

Segíthet mélyebb lélektani folyamatok megértésében, traumák feldolgozásában, az általuk okozott érzelmi és működésbeli terhek letételében. 

 

Pszichoszomatikus szemléletű pszichoterápia segíthet testi betegségek pszichogén hátterének illetve pszichés kihatásainak feltárásában és megértésében, illetve ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a pszichés konfliktusok ne testi síkon jelenjenek meg.