Segítő szakmából érkezve

Segítő szakmából érkeztem a coaching világába, és számomra hivatásom ezzel vált teljessé. Az orvoslás érzékenyített az emberi méltóságra, a kommunikáció és az empátia fontosságára, a coaching pedig megtanított jól használni a kommunikációs és empatikus képességeim.

Hiszem, hogy hibás napjaink orvostudományának azon gyakorlata, hogy csak a betegségek gyógyítására koncentrál, de az embert egészben, lélekkel, problémákkal és érzésekkel már nem látja.

Márpedig hiszek abban, hogy test és lélek nem szétválasztható.

ragyog
if_InterfaceExpendet-14_592602
Mottó

Szeretném, ha meghallgatnál, de nem bírálnál meg,

Szeretném, ha véleményt mondanál, de nem adnál tanácsot,

Szeretném, ha bíznál bennem, de nem követelnél,

Szeretném, ha segítenél, de nem akarnál dönteni helyettem.

Jorge Bucay argentín pszichoterapeuta szavainak ereje és zsenialitása abban rejlik, hogy bármely bensőséges emberi kapcsolat mottójává válhatnának - így a tökéletes coaching környezetet is szemléltetik. 

Ahhoz ugyanis, hogy bárkinek méltók lehessünk a bizalmára, tudjunk segíteni a problémái megoldásában, pontosan Bucay fenti útmutatását kell követni.

A coaching számomra erről szól. 

Alapértékeim

Az alapértékek, amik mentén dolgozom, amire minden coaching folyamatomat építem, a következők:

 

  • Emberi méltóság: Alapértékem coach-ként és orvosként is az emberi méltóság tisztelete, a Klienseim és Pácienseim kulturális hátterének, szokásainak, belső igényeinek elfogadása és respektálása.

  • Bizalom: A coaching során számomra kiemelkedően fontos a Klienseimmel való egymásra hangolódás, és ezáltal a bizalmi légkör megteremtése.

  • Önismeret: Számomra a coaching fő célja, hogy Klienseim, az általuk behozott problémák feltárása és elemzése során önismeretük és kapcsolataik minőségének fejlődésén keresztül megtalálják lelki egyensúlyukat.

  • Fejlődés: Hiszem, hogy egy sikeres coaching folyamat nemcsak az aktuális elakadás megoldásában segít, hanem mintegy emléktáblaként szolgál, és segíti a Klienseimet abban is, hogy hasonló jövőbeli problémákat azelőtt megoldjanak, mielőtt azok elakadássá válnak.

if_.svg_1730974
if_branch-leaf-spring-easter-nature-ecology-green_2189595
Szakmai eszköztár

Az emberközpontúság és a tranzakcióanalízis meghatározó elméleti hátteret adnak coaching folyamataimnak, azonban ezeken túl nagy hasznát veszem az emberismeretemnek, intuíciómnak és empátiámnak.

Ismerem és betartom azonban a szakterületem határvonalait. A coaching nem alkalmas mentális betegségek, és a személyiség mélyebb rétegeiben gyökerező problémák gyógyítására, és ezt tiszteletben tartom.

 

Life coaching - magánembereknek

Bár orvosi munkám során is használom a coaching adta eszköztárat a Pácienseimmel való kommunikációban, ugyanennyire hivatásom része a coaching ügyfelek fogadása, elakadásaikon való átsegítése, önismereti útjuknak kísérése.

Coach-ként készséggel fogadom Ügyfeleimet bármilyen problémájukkal, ami életükben aktuálisan akadályt jelent, legyen az családi, párkapcsolati, életviteli, iskolai, munkahelyi vagy éppen egy belső vívódás.

Hiszek a közös munka erejében, az önismereti fejlődés teremtő és problémamegoldó varázsában. Klienseim sikerét közös sikernek érzem, és engem is motivál nap mint nap.

 

if_resolutions-14_897237
if_group_318580
Business coaching - üzletembereknek

Közgazdasági tanulmányaim során rálátást nyertem az üzleti élet mindennapjaira. Arra a különleges világra, ahol a siker és az eredményesség kulcsszavakként mindent meghatároznak.

Láttam, hogyan épül fel egy szervezeti struktúra, és hogy mennyire fontos egy vállalat eredménye szempontjából tagjainak jólléte.

Hiszem, hogy csak akkor működik egy csoport csoportként, egy vállalat vállalatként, csak akkor válik hatékonnyá a közös munka, ha a szervezet tagjai, legyenek a vállalati struktúra bármely szintjén is, kellően kiegyensúlyozottak. Társas interakciókra, csoportkohézióra csak akkor lehet számítani, ha a saját belső problémáink nem homályosítják el a mindennapjainkat.

Coach-ként készséggel vállalok vállalati megbízásokat is.

Szakmai tervek

Klienseimmel való kapcsolataimból én is tanulok, én is fejlődöm. Fontos célkitűzésem tudásomat állandóan bővíteni, új módszertani ismereteket elsajátítani. Mivel számomra a hitelesség egyik objektivizálható része az ICF (International Coach Federation, nemzetközi coach-szövetség) által képviselt kompetenciák és etikai elvek szerinti működés, folyamatban van az ICF akkreditációm megszerzése.

Ezen kívül szeretnék nyitni a terápia, mint társtudomány irányába is.

if_1_2136425
if_leaf_2608313
Etikai elveim

Coaching munkám fő iránytűje ICF Etikai Kódexe, melynek iránymutatásai segítenek abban, hogy coaching folyamataim során a kellően bizalmi, de mégis légkör kialakulhasson.

Az Etikai Kódex kiterjed a professzionális coach magatartás kereteire, a folyamatos szakmai fejlődés fontosságára, a titoktartásra és a személyes adatok védelmére egyaránt.

Idegen nyelven

Jelentős oktatási tapasztalattal rendelkezem angol és német nyelven, illetve magam is éltem kint külföldön, így van rálátásom arra, milyen egy idegen ország társadalmában a helyünket keresni.

Kérés esetén, hazánkban élő külföldi ügyfelek részére angol és német nyelven is vállalok coaching folyamatot.

if_advantage_teamwork_1034367